Taşikardi

0

Taşikardi nedir? Taşikardinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Kalbin atım sayısının artarak normal değerlerin üzerine çıkması yani kalp atım sayısının 100’ün üstünde olmasına taşikardi denir.
Sigara, alkol, kafein tüketimi, uykusuzluk veya stres taşikardinin oluşmasına neden olan sebeplerin başında gelir. Kalbin hızı bir dakika içindeki atım sayısıyla belirlenir. Bu hızın normal değerleri 50 ile 110 arasındadır.
Kalbin atım sayısının 50’ın altında olmasına bradikardi 110’ün üstünde atmasına ise taşikardi denir.

Taşikardi Sebepleri Nelerdir?

Taşikardi herhangi bir hastalığa veya sebebe bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi doğrudan sadece kalple ilgili olarak da ortaya çıkabilir. Vücudun kan ve oksijen gereksiniminin arttığı egzersiz durumunda kalp normal olarak hızlanır.
Kan ve oksijen gereksinimini arttıran korku, kansızlık, ateş (Ateşin 1°C artması kalbin dakikadaki hızını 20 artırır), guatr bezinin aşırı çalışması gibi hastalıklar nedeni ile de taşikardi oluşur. Bu çarpıntı sebeplerinde kalpten kaynaklanan bir hastalık yoktur. Vücudun ihtiyacı artmıştır ve kalp hızlı çalıştırmaktadır.
Bir de doğrudan kalple ilgili olarak ortaya çıkan taşikardiler vardır ki bunlar genellikle kalp hastalıklarıyla ilgilidirler. Bunların nedenleri kalp damar hastalıkları, kalp yetersizlikleri, kalp iltihapları olabilir.
Ayrıca kalpten kaynaklanan ritim bozukluklarını kabaca kalbin kulakçıklarından ve karıncıklarından kaynaklananlar olarak ikiye ayırabiliriz. Kalbin karıncıklarından kaynaklanan ritim bozuklukları daha tehlikelidir ve daha hızlı tedavi gerektirir.
1) Atrium (Kulakcık) Kökenli Taşikardiler

a) Sinüs Taşikardisi:

Normal ritim kalbin sağ üst tarafında bulunan özelleşmiş hücrelerden kaynaklanan doğal pilimiz sinüs düğümünden oluşturulur. Sinüs taşikardisi kalp hızının normalden fazla (100 / dk’ nın üzerinde) olmasıdır.
Ateş, tansiyon düşmesi, hipertiroidi, kansızlık, egzersiz, pulmoner emboli (akciğere pıhtı atması), kalp damar hastalıkları, kalp yetmezliği, şok gibi vücuda karşı oluşan streslere karşı sinüs taşikardisi normal cevaptır. Tiroid ilaçları, alkol, nikotin, kafein, sinüs taşikardisi yapabilir.
Tedavide sinüs taşikardisinin sebebine ortadan kaldırılması ana plandır. Tütün, alkol, kahve, çay azaltılmalıdır. Hastanın çok şikayeti varsa kalp hızı azaltıcı ilaçlar verilebilir. Ateşli durumlarda ateşin düşürülmesi yani altta yatan hastalığın tedavisi kalp hızını yavaşlamasını neden olur.
b) Supraventriküler Taşikardi: (SVT)

Kulakçıklardan başlayan genellikle hızı dakikada 150-200 arasında, düzenli bir ritim bozukluğudur. SVT aniden başlar ve birden sona erer. Toplumda sık olarak görülür. İki temel çeşidi vardır:

AVNRT:

Atriyal fibrilasyon ve flutter dışındaki çarpıntı sebeplerinin %60’ını oluşturan bir ritim bozukluğudur. Aniden başlayan ve sonlanan, kalp atımlarının hızlı ancak düzenli seyrettiği taşikardi atakları şeklinde gözlenir.
Ne zaman başlayacağı ya da sonlanacağı belli olmayan bu ataklar dışında hastalar tamamen normaldir. Taşikardi sırasında hastalarda hafif bir çarpıntı hissinden bayılmaya kadar varabilen şikayetler olabilir.
Atak sıklığı, kişiden kişiye değişebilirse de yaşla birlikte artma eğilimi gösterir. Kadınlarda daha sıktır. İlk atak her yaşta görülebilirse de genellikle 40 yaşın altında gözlenir.
Taşikardi sırasında hız genellikle 140 – 250 (ortalama 170) / dakika arasındadır. İlaç tedavisine cevap vermeyen hastalarda ablasyon tedavisi ile yüzde 95 başarı sağlanır.

Aksesuar yola bağlı taşikardiler (AVRT):

Kulakçıklar ve karıncıklar arasında, normalde olmaması gereken kestirme bir yoldan dolayı oluşur. Uyarılar normal iletim yollarının yansıra ekstra yollardan da geçerler; bu da uyarıların kalbin içinde çok hızlı bir şekilde iletilerek kalbin alışılmadık şekilde hızlı atmasına sebep olur.
En sık WPW sendromu dediğimiz ritim bozukluğunda görülür. Hastalarda en uygun tedavi ablasyon ile ritim bozukluğu yapan yolun ortadan kaldırılmasıdır.
c) Atrial Taşikardi:

Nöbetler halinde gelen kulakçık kökenli kalp hızı artmasıdır. Kalp hızı genellikle dakikada 100–250 arasındadır.
Tanı EKG ile konulur. Taşikardi sırasında hastalarda hafif bir çarpıntı hissinden bayılmaya kadar varabilen şikâyetler olabilir.
Kalp hızı azaltıcı ve ritim düzenleyici ilaçlar ile ritim normale döndürülmeye çalışılır. İlaç tedavisine yanıtsız durumlarda elektroşok uygulanır.
d) Atrial Flutter:

Genellikle kalp hastalığına bağlıdır; kalp damar hastalığı, romatizmal kapak hastalıkları, hipertiroidi, pulmoner emboli, kalp cerrahisi gibi durumlarda görülebilir.
Tedavide kalp hızı azaltıcı ve ritim düzenleyici ilaçlar ile ritim normale döndürülmeye çalışılır. İlaç tedavisine yanıtsız durumlarda elektroşok uygulanır
2) Ventriküler (karıncık kökenli) Taşikardiler

a) Ventriküler taşikardi:

Ventriküler taşikardi, karıncıklardan kaynaklanan hızlı ve düzenli bir ritimdir. Kalp dokusu normal elektrik yollarla uyarılmadığından kalp kası gerektiği gibi güçlü ve etkili kasılamaz. Hızlı kasılmalar, vurular arasında kalbinizin yeterli kanla dolmasını önleyebilir. Dolayısıyla beyninize daha az kan ulaşır.
VT sırasında kalbinizin çarptığını hissedebilir, baygınlık veya baş dönmesi hissedebilirsiniz. Hatta bayılabilirsiniz de. Doğru tedavi edilmezse VT tehlikelidir, hatta ölümcül olabilir.
Sıklıkla ölümcül bir ritim olan ventrikül taşikardisi en sık kalp damar hastalığı, kalp krizi ve sonrasında, ve kalp yetmezliği hastalarında gözlenir. Nadir olarak kalp duvarlarının aşırı büyüdüğü HOCM hastalarında görülebilir. Hastanın klinik durumuna ilaç tedavisi veya elektroşok yapılır.
Gereken müdahale yapılmazsa, ventriküler fibrilasyon denen ve dakikalar içinde ölümle sonuçlanan bir ritim bozukluğuna dönüşebilir. Altta yatan nedene bağlı olarak ilaç tedavisinden şoklama yapan pile (ICD) kadar çeşitli tedaviler uygulanır.
Ender olarak sağlıklı ve genç kişilerde normal kalp fonksiyonu ile birlikte ventrikül taşikardi gözlenebilir. Bunlar Sağ Ventrikül Çıkış Yolu Taşikardisi, sol ventrikül çıkış yolu taşikardisi ve idiopatik sol ventrikül taşikardisi şeklindedir.
Şikayetler çarpıntı şeklinde hafiftir ve bayılma nadiren görülür. Öncelikle ilaç tedavisi uygulanır. Tedaviye cevapsız durumlarda ablasyon ile o bölge ortadan kaldırılır.
b) Ventriküler fibrilasyon:

Karıncığın kontrolsüz ve çok hızlı kasılmalarıdır. VF sırasında kalbiniz düzensiz (kaotik) bir biçimde vurmaktadır. Kalp titrer.
Kan pompalanmaz ve vücudunuz hızla oksijensiz kalır. Kalbinizde VF oluştuğunda genellikle birkaç saniye içinde bayılırsınız. Kalbinizin elektrik aktivitesi, kalbinizin artık hiç kan pompalamayacağı kadar bozulur, bu tür bir durum yaygın olarak kalp durması (kardiyak arrest) olarak adlandırılır. Kalp durması (kardiyak arrest) genellikle uyarı olmadan meydana gelir.
Acil durum tıbbi ekipleri, göğse güçlü defibrilasyon şokları uygulamak üzere genellikle harici defibrilatör olarak adlandırılan makinelerin paletlerini kullanarak insanları kalp durmasından kurtarmaya çalışırlar. Bu şoklar kalbe yayılır, yanlış elektrik aktiviteyi durdurur ve kalbin daha düzenli bir ritme dönmesini sağlar.
Ne yazık ki acil ekipler ve harici defibrilatörleri, kalp durmasının ilk anlarında nadir olarak mevcut bulunurlar. Yaşamla bağdaşan bir ritim değildir; etkili tedavisi birkaç dakika içinde yapılması gereken elektroşok uygulamasıdır. Ani ölümlerin çok büyük çoğunluğu ventriküler fibrilasyon sonucunda gerçekleşmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.