Koroner Kalp Hastalıkları

0

Koroner Kalp Hastalığı Nedir ve Kimlerde Görülür?

Koroner arterler kalbimizi besleyen ve ona fonksiyonlarını yapabilmesi için gerekli oksijen ve besin maddelerini taşıyan kan damarlarıdır. Bu damarların duvarında meydana gelecek bir zedelenme; pıhtı, yağ ve kireç birikmesi damar çapını daraltır ve damar içerisinden yeterli kan geçemez. Bu damarın beslediği kalp adalesi ise iyi beslenemediği için zayıf düşer veya ölür. işte koroner arterlerin bir veya birkaçında daralma veya tıkanma sonucunda ortaya çıkan hastalıklara koroner arter hastalıkları adını vermekteyiz.

Koroner arter hastalıkları bugün bütün dünyada ölüm nedenlerinin başında gelmektedir.
Vücuttaki diğer atardamarlar gibi koroner arterlerin iç yüzeyinde endotel denilen bir zar, bunun dışında adale lifleri bulunur. Normalde damarlar elastiktir. Sinirsel ve hormonal mekanizmalarla bu damarlar bükülüp gerektiğinde de genişleyebilmektedir. Koroner arterlerin hastalıklarında damarın bir bölümü veya bütününde duvar kalınlaşır, damar elastikiyetini kaybeder, iç zarda meydana gelecek bir zedelenme buraya pıhtıların birikmesine ve damarın daralmasına veya tıkanmasına sebep olur.

Koroner arterlerde daralma veya tıkanma meydana getiren en önemli hastalıklardan biri arteriosklerosistir. Halk arasında damar sertliği diye bilinen hastalık budur. Bundan başka koroner arterler iltihabi hastalıklar sırasında iltihaplanabilir. Ayrıca nadiren vücudun başka bölümlerinden kopup gelen bir pıhtı da koroner arterleri tıkayarak fonksiyonlarını bozabilir.

Aıteriosklerosis sinsi bir damar hastalığıdır, çocukluk devresinde başlayarak ilerler. Belirtileri ise genellikle orta ve ileri yaşlarda ortaya çıkar. Arteriosklerosiste damar cidarında aterom adı verilen bir plak oluşur. Aterom plağı lipid (yağ) – kan pıhtısı, kireç ve bağ dokusundan yapılmıştır. Lipid, pıhtı ve kireç yumağı anormal bir şekilde damar duvarına yapışmakta ve damar cidarını kalınlaştırarak lüme-nin daralmasına ve tıkanmasına sebep olmaktadır. Şimdiye kadar birçok teoriler öne sürülmesine rağmen damar cidarında aterom plağının nasıl oluştuğu henüz kesin olarak aydıniatılamamıştır. ilk olarak damarın iç yüzeyinde bir zedelenme, harabiyet ve parçalanma olmaktadır. Damar yüzeyinin yaralanmasına ise damar içindeki basınç değişiklikleri, yüksek kan basıncı, sigara içimi, hiperkolesterole-mi \ıeya niperlipidemi, bazı kimyasal maddeler, damar duvarının sinirsel ve hümoral faktörlerle şiddetli kasılması, iltihabi hastalıklar, bağışıklık sistemindeki bozukluklar sebep olmaktadır. Zedelenmiş yüzeye ise pıhtıların ve bağ dokusunun oturması ile hastalık başlamaktadır.

Yapılan çeşitli araştırmalar koroner arter hastalıklarının birtakım hazırlayıcı faktörlerin varlığında daha çok görüldüğü ortaya çıkmıştır. Bu hastalığın bilhassa kan-yağ seviyesi (kolesterol ve lipid) yüksek, sigara içenlerde ve kan basıncı yüksek olanlarda, genç erkeklerde, ailevi yatkınlığı olanlarda, şeker hastalarında, şişmanlarda daha çok meydana geldiği yapılan birçok araştırma ile ispatlanmıştır.
Hastalığın meydana gelmesini hazırlayan bu faktörlere risk faktörleri adı verilmektedir. Bu faktörleri önem sırasına göre şöyle sıralayabiliriz.
1. Hiperkolesterolemi-hiperlipidemi (kandaki yağların fazlalığı).
2. Hipertansiyon (kan basıncının yüksekliği).
3. Sigara.
4. Diabetes mellitus (şeker hastalığı).
5. Diğer faktörler (şişmanlık, fiziksel aktivite, stres ve genetik faktörler).
Yukarıda saydığımız bu risk faktörlerinin varlığında koroner arter hastalığına yakalanma daha fazla görülmektedir. Risk faktörleri nin azaltılması ile hastalıkların azaldığı ve hastalığın gerileyebileceği birçok hayvan tecrübelerinde gösterilmiştir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.