Keratit

0

Keratit Nedir, Keratit Tedavisi 
Keratit; iris ve gözbebeğinin önünde yer alan saydam bir tabaka olan korneanın yangısıdır (iltihabıdır). Enfeksiyon (iltihap, yangı) genellikle korneanın hasar görmesinden sonra gelişir. Çünkü Mikroorganizmalar genellikle sağlıklı korneaya yerleşemezler

Yaş: Hem erişkinlerde hem de çocuklarda görülür.

Risk faktörleri:
Kontakt lens bakımının kötü ve yetersiz olması; travma, kuru göz, kornea duyarlılığında azalma gibi göz yüzey hastalıkları; soğuk algınlığı, uçuk (herpes) ve diğer viral enfeksiyonlar, gözyaşı kanal tıkanıklıkları; kortizonlu damla veya sistemik immünsüpresyon (bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar) kullanımı; kötü hijyen, yetersiz beslenme, alerjik göz hastalıkları keratite neden olabilir.

Keratit Çeşitleri
Neden olan organizmaya göre bakteriyel, viral, fungal, amip (akantamoeba) keratiti olarak sınıflandırılabilir.

Belirtiler ve bulgular:
Keratitin şiddetine ve neden olan organizmaya göre belirtilerin sayısı ve şiddeti değişebilir. Hastalarda değişen derecelerde göz çevresinde ağrı, bulanık görme, gözlerde kızarıklık, sulanma, çapaklanma ve ışığa hassasiyet olur. Korneada beyaz bir opasite (yuvarlağımsı görünüm) görülebilir. Batma ve yabancı cisim kaçmış gibi rahatsızlık izlenir.

Tanı
Detaylı bir hikaye alındıktan sonra hastanın görme keskinliği değerlendirilir. Daha sonra biyomikroskobik muayene ile göz yüzeyi değerlendirilir. Kornea yüzeyindeki bozukluğun değerlendirilmesi için floresein adı verilen bir boya kullanılabilir. Etkenin belirlenebilmesi için enfeksiyöz materyalden yayma ve kültür için örnek alınır ve laboratuvara gönderilir.

Kontakt lens kullanan hastalarda lens kabı ve lens solüsyonundan da örnek alınması etkenin belirlenebilmesi için önemlidir.

Tedavi
Etkene yönelik olarak antibiyotikler, antifungal (mantarlara karşı kullanılan ilaçlar) damlalar veya antiviral göz pomadları kullanılır. Bakteriyel keratitte başlangıçta geniş spektrumlu antibiyotiklerle (fazla sayıda bakteriye etki edebilen antibiyotikler) tedaviye başlanır, etken kültür ile belirlendikten sonra tedavi değiştirilebilir. Hasta, enfeksiyon tedavi edilene kadar kontakt lens kullanmamalıdır.

Keratitli hastanın; görmeyi tehdit eden çok ağır enfeksiyonu varsa, hastanın tedaviye uyumu iyi değilse veya damlalarını uygun sıklıkta uygulayamayacak ise, sistemik (ağızdan ya da damar yoluyla) antibiyotik tedavisi gerekiyor ise hastaneye yatırılması uygun olur.

Keratit tedavisinde gecikme göz yüzeyinde (korneada) kalıcı leke ve görme kaybına yol açar. Kalıcı lekenin önlenmesi için erken tedavi çok önemlidir. Leke kalan durumlarda tedavide excimer lazer veya kornea nakli (keratoplasti) gerekebilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.