Hipermetropluk

0

Gözde yakını görememe bozukluğu. Başlıca iki nedeni vardır. Birincisi göz yuvarlağında sarı benekle göz merceği arasındaki uzaklığın doğuştan gerekenden kısa olması, ikincisi ise yaşlılıkta göz kaslarının gevşemesi sonucu göz merceğinin uzayarak odak noktasının sarı beneğin arkasına, düşmesidir.

Normal gözde, bakılan cisimden gelen ışık ışınları, tam ağtabaka üzerindeki san beneğe düşerken, hipermetrop gözde bu ışınlar sarı beneğin, yani ağtabakanın gerisine düşer; böylece görüntü tam sarı benek üzerinde meydana gelmediğinden, göz bakılan cismi iyi göremez. Sarı benekle mercek arasındaki uzaklığın kısalması veya göz merceğinin uzaması, uzaktaki cisimleri değil de yalnız yakındaki cisimleri etkilediğinden, hipermetrop göz uzağı görür, yakını iyi göremez.

Düzeltilmesi için dış bükey, yani ince kenarlı mercekli gözlük kullanılır; merceği hipermetropluğun derecesine göre, görüntüyü tam sarı benek üzerine düşürecek şekilde seçilen gözlükle göz normal görüşe kavuşur. Hastanın gözlüğü sürekli olarak kullanması gerekir. Hipermetropluğun karşıtı, yani gözün yakın görememe bozukluğu miyopluktur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.