Endokardit

0

Kalbin iç yüzeyini örten zarın yangılanması, Genellikle bu zar (endokardiyum) a yerleşmiş olan bir mikrobun yayılması sonucu meydana gelir. Bu durumda kanda bakteriler bulunur (bakteremi), ateş yükselir, dalak büyür, kalp dinlenince hırıltıyı andıran sesler duyulur ve amboli görülür.

Zamanında tedaviye başlanmazsa hastanın hayatı tehlikeye girer. Mikrop genellikle kalbin kapakçıklarına yerleşir; hatta bazen kalbin dışında, büyük damarlardan birinde bulunur. Hastalığı sadece bakteriler değil, bazen mantarlar, riketsiyalar ve diğer bazı organizmalar da meydana getirir. Hastalık, gelişmesi açısından genellikle süreğen ya da ivegen olarak iki türe ayrılabilir.

Süreğen endokardit: Doğuştan ya da sonradan geçirilmiş olan bir hastalık nedeniyle şekli bozulmuş bir kalp kapakçığına mikropların yerleşmesi sonucu meydana gelir. Kan yoluyla buraya gelip yerleşmiş olan mikropların başında Streptococcus viridans yer alır. Birçok ufak cerrahi girişimler, dişlerin sert bir şekilde fırçalanması, üreme ve boşaltım sistemi organlarının muayenesi gibi işlemlerin, bu yörelerdeki mikropların kan dolaşımına yayılmasına yol açtığı bilinmektedir. Bu yayılma normal koşullarda olumsuz sonuçlara yol açmaz. Ancak, kalp kapakçıklarından birinin yüzeyi önceden yıpranmış, şekli bozulmuşsa, mikroplar buraya yerleşmiş yerel bir mikroplanma meydana getirirler. Çok defa, birden çok kalp kapakçığına yerleşen mikroplar, genellikle kalbin sol bölümündeki kapakçıkları tercih ederler.

Mikropların yerleştiği kapakçığın üstünde, dokunun buradaki incinmiş alanı tamir edebilmek için çoğalmaya başlaması sonucu vejetasyon denen bir uzantı belirir. Bu uzantıların belirmesiyle kapakçığın yapısı büsbütün bozulur; bu bozulma, giderek kalp yetmezliğine ve ölüme yol açabilir. Vejetasyondan kopan ufak parçalar, kan dolaşımında ambolilere yol açabilirler. Amboliler dalakta, böbreklerde, bağırsaklarda ve beyinde atardamarları tıkayarak enfarktüs meydana getirebilirler. Büyük ve orta çaptaki damarlarda mikotik anevrizma denen bozukluklar belirir. Özellikle beyin atardamarlarında görülen bu bozukluklar beyin kanamasına yol açabilir.

İvegen endokardit: Genellikle, diğer dokulara da girebilme yeteneğinde olan organizmalar tarafından meydana getirilir. Bu organizmalar arasında Staphylococcus aureus, Gonococcus ve Pneumococcus da vardır. Bu etkenler beyinde, böbreklerde, dalakta, akciğerde ve vücudun diğer alanlarında apse oluşumuna yol açarlar. Bu endokardit bir çıbandan, böbrekteki yangılı bir bölgeden, zatürreeden, kemik yangısından yola çıkan mikropların kalp iç zarına ulaşması sonucu oluşabilir. Normal kalp kasında bile kısa bir süre içinde bozulma meydana gelir.

Antibiyotiklerin keşfine kadar öldürücü olan bu hastalık, bugün, antibiyotiklerle mikropların ortadan kaldırılabilmesi sonucunda öldürücü niteliğini kısmen yitirmiştir. Ancak bazen mikropların teşhise kadar geçen devre içinde kapakçıklara verdikleri zarar, antibiyotiklerin kullanılmasına rağmen engellenemez. Bugün çok gelişmiş olan kalp cerrahisi, bozulmuş kapakçıkların yerine yapay kapakçıkların yerleştirilmesini sağlayabilmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.