Dalton Hastalığı

0

Bir takım insanlar vardır ki, bunlar, bazı renkleri göremezler ve yahut bir takım renkleri birbirinden ayırt edemezler. Gözlerde renklere karşı hâsıl olan bu bozukluğu,ilk defa, yazan, İngiliz âlimlerinden, (Dal-ton) dur.
Dalton’un kendisinde ve kardeşinde bu hastalık vardı. Onun için bu hale (Dalton hastalığı) denilmiştir.
Dalton hastalığı, çok defa, anadan doğmadır. Sonradan olma şekilleri çok azdır. Hastalar tarafından görülemeyen belli başlı renkler (kırmızı, yeşil, mavi) olmak üzere üç tanedir. Bazı hastalar kırmızıyı, bazıları yeşili ve bazıları ise mavi rengi göremezler.

Bu hastalık, gözlerde başka hiçbir hastalık olmadığı halde, mevcut olabileceğinden, renk muayenesi yapılmadan farkına varılamaz. Hastaların muayenesi kendilerine bir çok renkli cisim göstermek ve bunları birbirinden ayırt etmelerini istemek sureti ile yapılır.

Fakat en iyi ve kolay muayene usulü, hastaya, bir kutu. içine konulan, kırmızı, yeşil, mavi, sarı, esmer… renkteki yün yumaklarını göstermekle yapılır. Meselâ: bu yumakların içinde yeşil olanı bulması istenir. Gözlerinde yeşile karşı Daltonizm olanlar, bu rengi bulamaz. Onun yerine öteki renklerden birini gösterirler.

Bütün renkler bu suretle aranarak, sonunda, hangilerine karşı görmemezlik mevcut olduğu anlaşılabilir. Vapurlarda, tramvaylarda ve otomobillerde, bütün taşıtlarda çalışacak olan makinist, kaptan, vatman, şoför gibi insanların ve diğer memurların gözlerinde Dalton hastalığı olduğu takdirde, yollara ve denizlere, taşıtlar için, konulan renkli işaretleri görmemeleri ve yahut yanlış görmeleri dolayısı ile, bazı kazaların hâsıl olması mümkün olduğundan, bu gibi işlere alınacakların, gözlerinin ayrıca, Daltonizm bakımından da sıkı bir muayeneden geçirilmesi lâzımdır.
Bunlardan başka ressamlık, makinecilik, halıcılık, boyacılık ve terzilik gibi sanatları yapacak olanların da, bu işlerde muvaffak olabilmek için, gözlerinde Dalton hastalığı olmamasına dikkat etmek icap eder.

En çok görülen ve anadan doğma olan Daltonizmin ne gibi sebeplerden ileri geldiği henüz, iyice bilinmemektedir.
Çok nadir rastlanan sonradan olma şeklinde ise, çok tütün içmenin, çok alkol kullanmanın, bâzı sinir hastalıklarına tutulmanın, düşme, vurulma gibi bir kaza neticesi, kafa kemiklerinde bir arıza hâsıl olmasının Dalton hastalığına sebep olabileceği yazılmıştır.

TEDAVİ:
Anadan doğma olan Dalton hastalığının bir tedavisi yoktur. Sonradan olma olanlarda ise, tütünü, alkolü terk etmenin, gözleri yormayıp istirahat ettirmenin, kafa kemiklerinde bir bozukluk varsa, onu düzeltmenin bir dereceye kadar, faydası olabilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.