Tarama Kategorisi

RUH SAĞLIĞI

SAĞLIKLI AİLELERİN NİTELİKLERİ

Sağlıklı kişilerin özelliklerine paralel olarak sağlıklı ailelerin özelliklerine sağlıklı yaşam ve uyum konularına ilişkin kaynaklarda da sağlıklı ve işlevsel bir ailenin özellikleri sıralanmaktadır. Belirtilen sağlıklı aile nitelikleri…

DEPRESYON

Depresyon nedir? Depresyon belirtileri nelerdir? Depresyon Nedir? Depresyon ruh halini ve genel sağlığı etkileyen bir bozukluktur. Önceden severek yapılan aktivitelere karşı ilgisizlik, mutsuzluk ve kendini kötü hissetme, depresyon…

SINAV KAYGISI

Sınav Kaygısı Nedir? Başa Çıkma Yöntemleri Sınav öncesi öğrencilerin üzerinde büyük bir yük vardır. Dersler birikip ağırlaşmıştır, beklentiler yüksektir. Nasıl başaracağını bilememektedir. Bu gerilim içerisindeki genç çoğu zaman…

AİLEDEKİ STRES ETKENLERİ

Çocuklarda dahil olmak üzere yaşayan her canlıyı psikososyal stres etkenleri etkiler. Zaten stres etkeninin bir insanı etkilememesi durumunda da normal bir psikolojik yapıdan bahsetmek zor olur. Bu etkilenme her bireyde az veya çok değişik…

ALKOL BAĞIMLILIĞI

Keyif verici veya uyuşturucu maddelerin kullanımı insanlığın tarihi kadar eskidir. Tıbbi terminolojide psikotrop madde (Psikotrop drug ) olarak tanımlanan bu kimyasallar insan beynine etki ederek insan davranışını değiştirirler. Uzun süre…

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI

Anksiyete Nedir? Anksiyete Belirtileri Nelerdir? TANIMLAMA Anksiyete; nedeni bilinmeyen, içten gelen, belirsiz, korku, kaygı, sıkıntı, kötü bir şey olacakmış endişesi ile yaşanan bir bunaltı duygusudur. Yaşamı tehdit eden ya da tehdit…

AŞIRI UYUMA

Aşırı Uyumanın Sebepleri Nelerdir Günlük aktivitelerimizi devam ettirebilmek için,verimli olabilmek için bir günde belli sürede uyumamız gerekmektedir. Ve biz,bu gerekli uykuyu alamazsak gün boyu bunun sıkıntısı çekeriz. Unutkan…

BUNAMA (DEMANS)

Demans; ilerleyici ve ölümcül bir hastalıktır. Hafızada bozukluk, günlük yaşam aktivitelerinde ilerleyici gerileme, çeşitli psikiyatrik semptomlar ve davranış bozukluklarıyla karakterizedir. Alzheimer hastalığı demansın en sık nedenidir.…

GENÇLERDE ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI

Günümüz dünyasında madde bağımlılığı ve madde kötüye kullanımı insanlık üzerinde din,dil,ırk,güçlü güçsüz ayrımı yapmadan hem toplumların hem de kişiliklerin yaralandığı zarar gördüğü çok geniş açıdan incelenmesi gereken bir insanlık…

GENÇLERDE İNTİHAR

Ülke Almanya, 70 yaşın üzerinde yalnız yaşayan iki eş, bir gün bir not bırakıyorlar ve birlikte ölümü seçiyorlar. Notta , “34 yıldır kapıcıdan başka kapımızı çalan olmadı, artık yaşamak anlamsızdır” cümlesi yer alıyordu. Ülke Türkiye,…