Anjiografi

0

Anjiografi, genel anlamda vücuttaki damar sistemlerinin görüntülenmesi anlamında kullanılmaktadır. Örn. Koroner Anjiografi denilince kalbi besleyen koroner damarların, Serebral Anjiografi denince beyin damarlarının görüntülenmesi gibi.

Vücudumuzdaki damarlar

Temiz kan taşıyan damarlar (Arterler)

Kirli kan taşıyan damarlar (Venler)

Lenf Yolları

Olmak üzere birbirinden ayrı 3 sistemdir.
Her 3 sisteminde anjiografik tetkiklerinin yapılması bugünün teknolojisi ile hem kolaylaşmış, hem rizikosu minimuma indirgenmiş, hem de kalitesi fevkalade yüksek görüntü almak mümkün hale gelmiştir.
Damar sistemlerini görüntülemede kullanılan yöntemler

Dijital Anjiografi
Kateter Anjiografi
MR Anjiografi
Olarak gruplandırılabilir.
Bu grupta yer alan ilk 2 yöntem damar sistemi içerisine girilip damara kontrast madde vererek görüntü almak esasına dayanır. MR anjiografide ise damar içerisine verilen herhangi bir madde olmayıp, manyetik alan içerisinde kan akım hızı ve kan yoğunluğundan yararlanılarak yapılan bir tetkiktir. Her 3 metodunda kendine göre kullanım yerleri ve amaçları farklılıklar gösterir. Yukarıda belirtilen damar sistemlerinin içerisine kontrast madde vererek görüntülenmeleri Anjiografi olarak isimlendirildiği gibi eş anlamlı olarak bazan daha spesifik bir deyimle, temiz kan taşıyan damarların (arterlerin) görüntülenmesi Arteriyografi veya Arteriyelanjiografi, kirli kan taşıyan damarların (venlerin) görüntülenmesi Venografi veya Venözanjiografi, lenf yollarının görüntülenmesi de Lenfanjiografi olarak isimlendirilir.

Ne Amaçla Yapılır?

Damar sistemindeki tıkanma ve daralmalar
Damar sistemindeki yapısal bozukluklar ve anevrizma, fistül gibi oluşumlar
Damar sisteminin beslediği organlar hakkında daha detaylı bilgi edinmek için
Hamileler, kullanılan kontrast madde ve şua nedeniyle kateter ve dijital anjiografi yaptırmamalıdır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.