AKUT KANLI İSHAL

0

Kanlı ishal genellikle bir invaziv enterik enfeksiyonun göstergesidir. Gelişmekte olan ülkelerde özellikle çocuklarda kanlı ishal ciddi bir morbidite ve ölüm nedeni olabilmektedir. En sık sorumlu etken Shigella türleridir. Entamoeba histolytica ise daha az sıklıkla kanlı ishal nedeni olan diğer bir önemli patojendir.

Dünya Sağlık Örgütü kanlı ishallerin kontrolünde; kapsamlı bir kaynak ayırma ve çok yönlü bir mücadele yaklaşımını desteklemektir. Her iki ajan da, başlıca suyun fekal kirlenmesi sonucunda toplumda yayılma olanağı bulan mikroorganizmalar olduğundan topluma güvenli içme-kullanma suyu sağlanması bu yaklaşımın bir parçasıdır. Temel amaç ise morbidite ve mortalitenin düşürülmesidir.

Öte yandan 1990’ların başından bu yana Shigella dysenteriae tip 1’in çoğu antibiyotiğe dirençli suşlarının tanımlanması ile sorun bazı ülkelerde başlıca halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Hastalığın epidemik potansiyeli ve yüksek vaka-ölüm oranları nedeniyle; salgınların zamanında saptanması ve kontrolü için sürveyans yapılması gereklidir.

Kanlı ishal bakteri yoluyla bulaşır. Yeterince temiz olmayan ortamlardan kolaylıkla insana geçer. Ayrıca taşıyıcının elleri temiz değilse, başka biriyle teması durumunda hastalık ona da geçer. Bu bakteri genellikle su ve yiyeceklerde barınır.

Klinik tanımlama
Dışkıda kan (makroskopik olarak) bulunması ile karakterize akut ishal. Bakteri vücuda yerleştikten sonra kanlı ishalin başlaması 12 – 96 saat arası sürer. Bu sürede hastada karın ağrısı ve ateş de görülür.

Tedavi
Tedavide en önemli şey sıvı takviyesidir. Genellikle beslenme takviyesi ve ilaçlarla tedavi yapılır.

Korunma
Kanlı ishalde hijyeninize dikkat ederek kolaylıkla korunabilirsiniz. Özellikle el temizliğine ve tükettiğiniz besinlere önem gösterin.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.