5-6 YAŞ ARASI ÇOCUK GELİŞİMİ

0

1) Fiziksel Gelişim ve Hareket Gelişimi:
– Kas hakimiyeti tam anlamıyla gelişmiştir.
– İnce bir çizgi üstünde kolaylıkla yürüyebilir.
– Tırmanma, kaydıraktan kayma, sallanma, kazma ve daha pek çok hareket becerisinde etkinleşmiş, ustalaşmıştır.
– Hareketlerini müziğin ritmine uydurabilir.
– Bir nesneyi her iki eliyle sımsıkı tutar; kavrayışı epeyce güçlüdür.
– Kabul edilmiş kurallarca, uygun bir konuma yerleştirilmeyi, örneğin oyunda üstlenilen görev, rol veya puanlamayı gerektiren oyunlar da dahil, çeşitli top oyunlarını başarıyla oynayabilir.
– Yazıp çizerken, resim yaparken, kalemleri ve boya fırçalarını ustaca kullanır.

2) Zihinsel ve Bilişsel Gelişim:
– 5 yaş çocuğu her şey arasında her türlü ilişkiyi kurabilir.
– Bu dönemde çocuk parça ile bütünü aynı zamanda düşünemez.
– Bu yaş çocukları hala zihinsel kıyaslama yapamazlar.
– Çocuk sayı kavramını tam olarak algılayamaz. Beyninde sayı ile ilgili işlemler yapamaz. Sözel olarak ya da nesnelerle birebir eşleme şeklinde sayması da hiçbir mantığa dayanmayan ezbere saymalardır.
– Bu dönem çocuğu hâlâ eylemlerinde, bakış açılarında, düşüncelerinde benmerkezcidir.
– Bu dönemde çocuk hala nesnelerin görüntüsünün etkisi altında kalır. Henüz korunum için gerekli zihinsel kavrama süreci işleminden yoksundur. Yani miktar, ağırlık ve sayı korunumunu anlayamaz.
– Bu dönemde hâlâ sınıflama ve gruplandırma yapamamaktadır.
– 4 yaş çocuğu yarım bırakılan bir şeye karşı duyarsızken, 5 yaş çocuğu başladığını bitirmeyi sever.

3) Sosyal ve Duygusal Gelişim:
– Bu dönemde çocuk daha bilgili ve olgun bir birey görünümündedir.
– Çevresine karşı dostça bir yaklaşım içerisindedir.
– En belirgin özellikleri arasında yeterli ve dengeli oluşu gelmektedir.
– 5 Yaş çocuğu yaşadığı kültür çevresine uyum gösterir.
– 5 yaş çocuğu yüksek derecede toplumsallaşmış bir birey görünümündedir.
– Ne kendisiyle, ne de çevresiyle çelişki halindedir. Ailesine, okula ve topluma uyumu belirgin bir biçimde artmıştır.
– Kritik durumlarda soğukkanlı olmayı başarır.
– Dikkatlidir.
– Kendi kendini eleştirir. Fakat kendine güveni de vardır.
– Söylenenlere inanır, uyar, belleği güçlüdür.
– Zaman zaman karanlıktan, kaybolmaktan korkabilirler.
– Grup oyunlarını tercih eder. 2-3 arkadaşıyla birlikte oynar. Küçükleri korur. Ev dışında daha mutlu olur.
– Arkadaşlarını kendi seçer.
– Arkadaşlarıyla çoğunlukla işbirliği yapar.
– Oyunda kurallara uyulması ve dürüst olunması gerektiğini anlar.
– Sıkıntı içinde olan arkadaşlarının duygularını paylaşmaya, onları rahatlatmaya çalışır.

4) Duyusal ve Algısal Gelişim:
– Ezbere şiir okumaktan ya da çocuk şarkıları, çeşit çeşit tekerlemeler söylemekten çok hoşlanır.
– Kendisine öykü okunmasına veya anlatılmasına bayılır. Sonradan kendi başına ya da arkadaşlarıyla birlikte öyküyü tüm ayrıntılarıyla oyununda canlandırır.
– Kitaplara giderek daha fazla ilgi duymaya başlar.
– Somut isimleri, nesneyi kullanarak tanımlar.
– Hiç durmadan soyut sözcüklerin anlamlarını sorar ve bu sözcükleri yerli yersiz kullanır.
– Şaka-fıkra, bilmece ve tekerleme gibi söz oyunlarından zevk alır.
– Saat kavramı gelişmiştir; saatin günlük programla ilişkisini anlayabilir.

5) Dil Gelişimi:
– Kendi eylemlerini düzenlemedeki sözcük gücü, başkalarını yönetmedeki gücünü de ortaya çıkarır.
– 5 yaşındaki çocuk hep konuşmak ister. Yetişkinler gibi uzun cümleler kurmaya çalışır.
– Bilgisini arttırmak için sorular sorar.
– Dilbilgisi kurallarına uygun konuşur.
– Olayları ve masalları, konuların sırasını bozmadan anlatır.
– Her şeyin neden ve niçini ile ilgilenir.
– Söylemek istediğini dile getirmeden önce düşünür, sonra söyler.
– İsmini, soy ismini, yaşını, ev adresini bilir.

KAYNAKÇA:

1) YAVUZER, Haluk. (2000). Bedensel, Zihinsel ve Sosyal Gelişimiyle Çocuğunuzun İlk 6 Yılı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 12. Baskı
2) OKTAY, Ayla. (1999). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. İstanbul: Epsilon Yayıncılık, 1. Baskı
3) SASAOĞLU, K. Filiz. (1998). Anne ve Çocuk Sağlığı. İstanbul: Esin Yayınevi, 2. Baskı
4) ÖZER, Dilara Sevimay- ÖZER, Kâmil. (1998). Çocuklarda Motor Gelişim.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.