3-4 YAŞ ARASI ÇOCUK GELİŞİMİ

0

1) Fiziksel Gelişim ve Hareket Gelişimi:
– 3 yaşından itibaren oyun çağına giren çocuk, motor becerilerinin gelişmesiyle çevre üzerinde egemenlik kurmakta ve bunu giderek genişletmektedir.
– Merdivenlerden yukarı ayak değiştirerek çıkar ancak inerken her basamakta iki ayağını bitiştirir.
– Çocuk bahçesinde veya yuvadaki aletlere çeviklikle tırmanabilir.
– Pedalları kullanarak 3 tekerlekli bisiklete binebilir.
– Parmak ucunda durabilir ve yürüyebilir.
– Her iki elini işbirliği içinde ustaca kullanabilir.
– Makas kullanabilir.

2) Zihinsel ve Bilişsel Gelişim:
– Çocuk ayrıntıları dikkate almadan genel olarak algılar ve ilişkisiz obje ve kavramları bütünleştirir.
– Çocuk zihinsel kıyaslama yapamaz.
– Çocuk miktar, ağırlık ve sayı korunumu nu anlayamaz.
– Çocuk, sınıflama ve gruplandırma yapamaz.
– Bildiği birkaç çocuk şiirini ezbere okuyabilir ve çocuk şarkıları söyleyebilir.
– Cinsiyetini ve cinsel rollerini öğrenir.
– Bazı durumları sembolize ederek, öyleymiş gibi, yaparmış gibi yapar. (uyurmuş gibi yapması, gazeteyi okur gibi yapması gibi)

3) Sosyal ve Duygusal Gelişim:
– 3 yaş çocuğu kazandığı güven ve özerklik duyguları oranında yavaş yavaş çevresini keşfetmekte ve çevre üzerinde bir denetim gücü kazanmaktadır.
– 3 yaş, cinsel-benlik duygusunun başladığı, cinsel rollerin belirlendiği bir dönemdir. Toplumun cinsiyete karşı tutumlarını dikkatle izlediği ve öğrenmeye çalıştığı görülür.
– 3-4 yaşlarındaki çocuklar grup halinde oynamaya, oynarken birbirleriyle konuşmaya ve grup içinde oynamak istediklerini seçmeye başlarlar.
– Çocuk giderek daha olumlu ve dengeli bir birey haline dönüşmeye başlar. Öfkelerini genelde eşyaya yöneltirler.
– Günlük hayatta yaşadıkların oyun içinde oyuncaklarına uygulayarak rahatlar.
– Olumlu bir tavır içine girer ve çevresindekilere sevgiyle ve güvenle yaklaşır.
– Oyuncak, şeker gibi nesneleri paylaşma anlayışı gelişmiştir.

4) Duyusal ve Algısal Gelişim:
– Konuşurken ses tonunu duruma göre değiştirir, yükseltip alçaltır.
– Adını, soyadını, cinsiyetini ve yaşını söyleyebilir.
– Öyküleri büyük bir istekle dinler; en çok sevdiklerini defalarca dinlemek için ısrar eder.

5) Dil Gelişimi:
– Cümleler daha gramatik hale gelir. Aralarında neden-sonuç ilişkisi bulunan düşünceler tek bir cümleyle ifade edilebilir.
– Konuşmalar benmerkezlidir. Yani çocuk oynarken ya da çalışırken dinlenip dinlenmediğini önemsemeden kendi kendine konuşur.
– Konuşurken başkalarının görüş açısını dikkate almazlar.
– 300 civarında kelime bilir ve yeni kelimelere karşı ilgi duyar.
– Kendi kendine çok uzun süren konuşmalar yapar.
– “Ve” bağlacını yerinde kullanır.
– Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek kavramlarını anladıkça zaman belirten sözcükler kullanmaya başlar.
– Belirli sözcüklerin renk adları olduğunu bilir ancak hangi sözcüğün hangi rengin adı olduğunu bilemeyebilir.

KAYNAKÇA:

1) YAVUZER, Haluk. (2000). Bedensel, Zihinsel ve Sosyal Gelişimiyle Çocuğunuzun İlk 6 Yılı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 12. Baskı
2) OKTAY, Ayla. (1999). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. İstanbul: Epsilon Yayıncılık, 1. Baskı
3) SASAOĞLU, K. Filiz. (1998). Anne ve Çocuk Sağlığı. İstanbul: Esin Yayınevi, 2. Baskı
4) ÖZER, Dilara Sevimay- ÖZER, Kâmil. (1998). Çocuklarda Motor Gelişim.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.